Kommentatorstest

För att ta reda på hur aktivt meningsutbytet mellan två kommentatorer är, skapade jag en testmetod. Den fungerar på så sätt att jag räknade ut:
* Hur stor del av tiden kommentatorn talade.
* Hur många meningsutbyten han hade med expertkommentatorn.
* Hur många pauser det blev, dvs. hur många gånger det inträffade att kommetatorerna inte sa något alls under 15-20 sekunder.
* Hur aktiv expertkommentatern var, hur många gånger han hade svarade på det kommentatorn sade.

Metodens resultat skall tas med en nypa salt, jag använder den för att jämföra med mina egna slutsatser.

Här följer resultatet. Under den första månaden gjorde jag inte dessa mätningar, eftersom jag inte tagit fram metoden. Förklaring nedan.

Kommentatorer Event T-tid K U/M K K U/M E L U/M E K P/M L P/M O/M E
Janne Blomqvist/
Eje Elgh
TV4-
Japans GP
47,5% 1,58 0,44 0,83 0,28 0,11 0,31
Staffan Lindeborg/
Glenn Strömberg
SVT-EM-Kval
             
 
 
             
 
 
             

Förklaring:
T-tid K anger, i procent, hur stor del av tiden som kommentatorn faktiskt talar.
U/M K anger hur många nya "trådar" som kommentatorn startar per minut.
K U/M E anger hur många av kommentatorns trådar som experten besvarar med ett kort svar per minut.
L U/M E är samma som förra, men med långa svar, dvs. längre utläggningar, fördjupningar m.m.
K P/M anger hur många kortare pauser som uppstår per minut (pauser på ca 10-20 sekunder).
L P/M anger hur många längre pauser som uppstår per minut (pauser längre än 20 sekunder.
O/M E anger hur många av kommentatorn startade trådar som inte experten kommenterar per minut.

Kommentarer till resultaten finns under respektive evenemangssida.